2018 Panini Elite Extra Edition Opti Chrome Gold Baseball

Item
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #1 Casey Mize /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #2 Joey Bart /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #3 Alec Bohm /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #4 Nick Madrigal /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #5 Jonathan India /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #6 Jarred Kelenic /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #7 Ryan Weathers /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #8 Franklin Perez /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #9 Travis Swaggerty /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #10 Grayson Rodriguez /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #12 Connor Scott /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #15 Matthew Liberatore /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #20 Brice Turang /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #22 Anthony Seigler /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #24 Diego Cartaya /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #25 Triston Casas /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #26 Mason Denaburg /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #34 Ethan Hankins /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #36 Cadyn Grenier /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #38 Jake McCarthy /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #56 Jeremiah Jackson /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #62 Alek Thomas /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #68 Will Banfield /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #78 Kody Clemens /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #86 Kevin Sanchez /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #87 Adbert Alzolay /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #88 Akil Baddoo /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #89 Jose Siri /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #90 Nick Margevicius /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #91 Jeisson Rosario /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #92 Sandro Fabian /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #94 Miguel Aparicio /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #95 James Nelson /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #96 Bo Bichette /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #99 Sixto Sanchez /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #100 Samad Taylor /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #107 Mateo Gil /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #111 Victor Victor Mesa /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #112 Casey Mize /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold #113 Bo Bichette /10
Feedback