2018 Panini Elite Extra Edition Opti Chrome Gold Vinyl Baseball

Item
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #1 Casey Mize /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #2 Joey Bart /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #3 Alec Bohm /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #4 Nick Madrigal /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #5 Jonathan India /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #6 Jarred Kelenic /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #7 Ryan Weathers /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #8 Franklin Perez /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #9 Travis Swaggerty /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #10 Grayson Rodriguez /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #12 Connor Scott /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #15 Matthew Liberatore /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #20 Brice Turang /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #22 Anthony Seigler /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #24 Diego Cartaya /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #25 Triston Casas /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #26 Mason Denaburg /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #34 Ethan Hankins /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #36 Cadyn Grenier /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #38 Jake McCarthy /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #56 Jeremiah Jackson /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #62 Alek Thomas /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #68 Will Banfield /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #78 Kody Clemens /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #86 Kevin Sanchez /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #87 Adbert Alzolay /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #88 Akil Baddoo /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #89 Jose Siri /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #90 Nick Margevicius /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #91 Jeisson Rosario /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #92 Sandro Fabian /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #94 Miguel Aparicio /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #95 James Nelson /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #96 Bo Bichette /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #99 Sixto Sanchez /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #100 Samad Taylor /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #107 Mateo Gil /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #111 Victor Victor Mesa /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #112 Casey Mize /1
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Gold Vinyl #113 Bo Bichette /1

eBay Auctions

Feedback