2018 Panini Elite Extra Edition Opti Chrome Signatures Baseball

Item
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #1 Casey Mize AU /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #2 Joey Bart AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #3 Alec Bohm AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #4 Nick Madrigal AU /99
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #5 Jonathan India AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #6 Jarred Kelenic AU /99
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #7 Ryan Weathers AU /99
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #8 Franklin Perez AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #9 Travis Swaggerty AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #10 Grayson Rodriguez AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #12 Connor Scott AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #15 Matthew Liberatore AU /99
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #20 Brice Turang AU /99
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #22 Anthony Seigler AU /99
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #24 Diego Cartaya AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #25 Triston Casas AU /99
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #26 Mason Denaburg AU /99
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #34 Ethan Hankins AU /99
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #36 Cadyn Grenier AU /99
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #38 Jake McCarthy AU /52
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #56 Jeremiah Jackson AU /79
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #62 Alek Thomas AU /99
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #68 Will Banfield AU /99
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #78 Kody Clemens AU /99
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #86 Kevin Sanchez AU /49
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #87 Adbert Alzolay AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #88 Akil Baddoo AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #90 Nick Margevicius AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #91 Jeisson Rosario AU /49
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #92 Sandro Fabian AU /49
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #95 James Nelson AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #96 Bo Bichette AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #99 Sixto Sanchez AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #100 Samad Taylor AU /76
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #107 Mateo Gil AU /99
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #111 Victor Victor Mesa AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #112 Casey Mize AU /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures #113 Bo Bichette AU /5

eBay Auctions

Feedback