2018 Panini Elite Extra Edition Opti Chrome Signatures Holo Baseball

Item
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #1 Casey Mize AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #2 Joey Bart AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #3 Alec Bohm AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #4 Nick Madrigal AU /17
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #5 Jonathan India AU /15
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #6 Jarred Kelenic AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #7 Ryan Weathers AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #8 Franklin Perez AU /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #9 Travis Swaggerty AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #10 Grayson Rodriguez AU /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #12 Connor Scott AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #15 Matthew Liberatore AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #20 Brice Turang AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #22 Anthony Seigler AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #24 Diego Cartaya AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #25 Triston Casas AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #26 Mason Denaburg AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #34 Ethan Hankins AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #36 Cadyn Grenier AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #38 Jake McCarthy AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #56 Jeremiah Jackson AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #62 Alek Thomas AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #68 Will Banfield AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #78 Kody Clemens AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #86 Kevin Sanchez AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #87 Adbert Alzolay AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #88 Akil Baddoo AU /10
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #90 Nick Margevicius AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #91 Jeisson Rosario AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #92 Sandro Fabian AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #95 James Nelson AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #96 Bo Bichette AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #99 Sixto Sanchez AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #100 Samad Taylor AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #107 Mateo Gil AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #111 Victor Victor Mesa AU /5
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #112 Casey Mize AU /25
2018 Panini Elite Extra Edition Opti-Chrome Signatures Holo #113 Bo Bichette AU /5
Feedback